Liệu trình kiện tỳ điều vị

Kiện tỳ điều vị là phương pháp trị liệu giúp cải thiện các vấn đề về tiêu hóa như dạ dày, tuyến tụy, lá lách tốt hơn.

Trong Đông y có câu “Dưỡng tỳ vị chính là dưỡng nguyên khí, dưỡng nguyên khí chính là dưỡng sinh mệnh”, tỳ vị khỏe là nhân tố quan trọng quyết định tuổi thọ dài hay ngắn.

Tỳ vị yếu sẽ dẫn đến:
Công dụng của Liệu trình kiện tỳ điều vị