Previous slide
Next slide

Sách dạy nghề


Tại Bách Thảo Spa đã nghiên cứu và chia sẻ rất nhiều về quá trình học và dưỡng sinh Đông Y Trung Hoa như là:
– Bảo dưỡng sinh mệnh: Châm cứu, Cứu ngải, giác hơi (lý thuyết + thực hành)
– Dưỡng khí – dưỡng hình – lắng tâm – giữ thần
– Gội đầu dưỡng sinh
– Giáo trình chăm sóc trị liệu da chuyên sâu

Previous slide
Next slide